Omniumverzekering voertuigen

Zoals u reeds kon lezen dekt de verplichte dekking BA Motorrijtuigen enkel de schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent  (ook de lichamelijke en stoffelijke schade aan uw mede-passagiers).

Zo dekt de extra waarborg omniumverzekering de schade aan uw voertuig. U kan rekenen op een vergoeding van uw omniumverzekeraar wanneer u bvb zelf in fout bent, of bij ongevallen waarbij tegenpartij vluchtmisdrijf gepleegd heeft, schade door glasbraak, diefstal of poging tot diefstal, schade door natuurevenementen, noem maar op… Uw omniumverzekering betaalt dit allemaal behalve de eventuele voorziene vrijstelling in uw contract.

Wenst u iets minder te betalen, maar toch gedekt te blijven bij oa. glasbraak, diefstal of bij hagelschade? Dan kan u opteren voor de waarborg kleine of gedeeltelijke omnium.  Of na verloop van tijd kan u steeds overschakelen van grote omnium naar een formule kleine omnium.

Welk zijn de verschillen tussen een grote omnium of de goedkopere kleine omnium?

Waarborg Grote omnium Kleine Omnium
Eigen schade  ja  neen
Aanrijdingen met vluchtmisdrijf ja  neen
Ongevallen met betwisting ja  neen
Vandalisme ja  neen
Brand ja ja
Diefstal / Poging tot diefstal ja ja
Glasbreuk ja ja
Natuurkrachten ja ja
Aanrijding met dieren ja ja

 

Uitleg bij deze waarborgen

  • Brand: schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen.
  • Diefstal: schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
  • Glasbreuk:   schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
  • Natuurkrachten:   schade aan de wagen als gevolg hagel, sneeuw, enz…
  • Aanrijding met dieren:   schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren.

 

Raadpleeg steeds uw bijzondere voorwaarden  en algemene voorwaarden of contacteer ons bij enige twijfel.

Offerte autoverzekering aanvragen